پروژه های اجراشده

 
* ساخت و نصب اسکلت فلزی و نتیلاتور کارخانه آلومینیوم اراک ( کارفرما: شرکت آموت سپهر )
* ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله های سالن احیای کارخانه آلومینیوم جاجرم ( کارفرما: شرکت سایول )
* ساخت و نصب اسکلت فلزی ملات خشک سمنان برای اولین بار در ایران ( کارفرما: شرکت بنیاد بتن ایران )
* ساخت دیگ ها و سوپر استراکچرهای تولید خط آلومینیوم جاجرم ( کارفرما: شرکت سایول )
* ساخت و نصب ونتیلاتور سوله های سالن های احیاء و نصب پوشش کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم ( کارفرما: شرکت سایول )
* ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه مسکونی زنبق ( کارفرما: بخش خصوصی ) 
* ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان ونک 
* ساخت و نصب اسکلت فلزی یادمان هفت تیر ( کارفرما: شهرداری تهران )
* ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه شهپریان ( کارفرما: نیروی دریایی سپاه )
* ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان بانک صادرات بازار تهران ( کارفرما: بانک صادرات )
* ساخت پالت های حما آنر خط تولید شمش آلومینیوم المهدی بندر عباس
* ساخت و نصب اسکلت برج های 26 طبقه 480 واحدی شرکت تعاونی خادمین شهرداری تهران 
* ساخت و نصب اسکلت فلزی بانک ملت گرگان
* ساخت و نصب پروژه تجاری اداری کامرانیه